Zapíšte sa ešte dnes!
0903 302 483

Prihláste sa na kurz


Polia označené * sú povinné


Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely priameho marketingu ?


Kurzy Košice - akreditované vzdelávacie kurzy

Kto je ARISTO?

Spoločnosť ARISTO, s.r.o. Košice je vzdelávacia agentúra, ktorá sa zameriava na ponuku vzdelávacích služieb v rámci celoživotného vzdelávania dospelých. Spoločnosť bola založená v roku 2000 a v roku 2002 získala ako neštátne vzdelávacie zariadenie akreditáciu od Akreditačnej komisie pri Ministerstve školstva SR pod číslom 1489.

Vzdelávacia spoločnosť ARISTO, s.r.o. Košice je členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých.

Cieľom našej spoločnosti je pripraviť svojich klientov na úspešné presadenie sa na trhu práce v kontexte otvoreného trhu práce v rámci EÚ. Ponúkame vzdelávacie služby v nasledujúcich oblastiach:

Kurzy Košice - rekvalifikačné a poradenské kurzy pre nezamestnaných

Rekvalifikačné a poradenské kurzy pre nezamestnaných

Kurzy Košice - podnikové vzdelávanie v oblasti cestovného ruchu

Podnikové vzdelávanie v oblasti cestovného ruchu

Kurzy Košice - vzdelávacie kurzy pre verejnosť

Vzdelávacie kurzy pre verejnosť

Kurzy Košice - realizácia vzdelávacích programov spolufinancovaných z EU

Realizácia vzdelávacích programov spolufinancovaných z EU


ARISTO, s.r.o. Košice

Adresa:
Moldavská cesta 6,
Košice-mestská časť Juh
PSČ 040 11
Mobil: 0903 302 483

E-mail: aristo@vzdelavanie-aristo.sk
Web: www.vzdelavanie-aristo.sk
Web: www.projekthermes.sk

Štatutárny zástupca:
Silvia Koscelanská

IČO: 36 197 823
DIČ: 2021533316

nie sme platcami DPH

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.
Číslo účtu: 262 77 222 76 / 1100
Mobil: 0903/302 483

Kurzy Košice - vzdelávanie

Garancia kvality

Vzdelávaniu dospelých sa venujeme od roku 2002. V priebehu doterajšej činnosti sme si vybudovali kvalitný lektorský kolektív a sieť odborných poradcov.
Vzdelávaciu činnosť vykonávame od spracovania vzdelávacieho projektu, cez jeho realizáciu až po poradenskú činnosť pre účastníkov vzdelávania po jeho ukončení.

Vzdelávanie v Košiciach

Vzdelávacie kurzy | sídlo firmy v Košiciach

Najbližšie termíny konania kurzov:

Aktuálne kurzy budú doplnené neskôr. Ďakujeme za pochopenie.

Miestom konania všetkých kurzov sú Košice. V prípade Vášho záujmu o zaradenie do kurzu si v ľavej hornej časti „Prihláste sa na kurz“ vyžiadajte prihlášku. Obratom Vám ju pošleme na Váš e-mail.

AKTUÁLNA PONUKA KURZOV

Kurzy Košice - Vzdelávacie kurzy, uplatnenie sa na trhu práce   Uplatnenie sa na trhu práce

 • Odborná poradenská služba je určená pre osoby, ktoré chcú riešiť svoju budúcnosť aktívne, bez ohľadu na vek a vzdelanie. Táto poradenská aktivita môže bez ohľadu na dosiahnuté vzdelanie pomôcť ktorémukoľvek občanovi, ktorý má záujem zmeniť svoju aktívnu pozíciu.
 • Počet hodín na jednu osobu: 20 vyuč. hodín | Predbežná cena služby na osobu: 75 - 95 Eur
 • Z obsahu: Súčasný stav na trhu práce. Analýza osobnosti. Pracovná motivácia. Základy komunikácie. Kultúra osobnosti. Vlastný plán práce. Základné právne normy.

Kurzy Košice - bilančná diagnostika   Bilančná diagnostika

 • Odborná poradenská služba je určená pre osoby:
  • ktoré veľmi ťažko hľadajú zamestnanie, stratili motiváciu, sú málo aktívni, nemajú záujem o návrat do pracovného procesu
  • sociálne neprispôsobivé, majúce problémy s adaptáciou, s potrebou resocializácie a získania dostatočnej motivácie pre aktivity smerujúce k znovuzačleneniu do pracovného procesu
  • ktoré vyžadujú dlhodobejší poradenský prístup, zameraný na posilnenie ich sebavedomia
  • s rôznymi handicapmi, fyzickými, psychickými alebo osobnostnými problémami, u ktorých je potrebné posúdiť ich pracovný potenciál v nadväznosti na následnú poradenskú starostlivosť
  • z problémových rodín
  • ktoré potrebujú posúdenie z dôvodu zmeny kvalifikácie
  • vyberané pre pracovné pozície na základe požiadaviek zamestnávateľov
  • ktoré potrebujú ďalšie aktivity zamerané na zvýšenie šancí na uplatnenie sa na trhu práce
 • Počet hodín na jednu osobu: 40 vyuč. hodín | Predbežná cena služby na osobu: 150 - 170 Eur
 • Z obsahu: Psychodiagnostika osobnostných predpokladov. Psychodiagnostika odborných predpokladov. Podpora sebareflexie a motivácie. Sociálno-psychologické pôsobenie. Individuálne poradenstvo. Analýza a syntéza výsledkov.

Kurzy Košice - Jednoduché účtovníctvo   Jednoduché účtovníctvo

 • Vzdelávací kurz je určený pre začiatočníkov, ktorí sa chcú naučiť viesť účtovnú agendu v jednoduchom účtovníctve ale aj pre podnikateľov - živnostníkov, zamestnancov malých firiem, prípadne pre tých, ktorí si chcú svoje vedomosti v tejto oblasti utvrdiť alebo rozšíriť.
 • Počet hodín na jednu osobu: 30 vyuč. hodín | Predbežná cena služby na osobu: 110 - 130 Eur
 • Z obsahu: Vedenie jednoduchého účtovníctva, spracovanie tlačív, daňových dokladov a daňových priznaní, najčastejšie prípady účtovania a vedenia agendy v jednoduchom účtovníctve, aplikácia jednoduchého účtovníctva na počítači.
 • Naši lektori účtovníctva sú ľudia z praxe, ktorí aktívne pracujú v oblasti účtovníctva a teda majú bohaté praktické skúsenosti.

Vzdelávacie kurzy Košice - Podvojné účtovníctvo   Podvojné účtovníctvo

 • Vzdelávací kurz je určený pre začiatočníkov, ktorí nemajú s účtovníctvom praktické skúsenosti a chcú sa naučiť viesť účtovnú agendu v podvojnom účtovníctve, prípadne pre ľudí, ktorí si svoje vedomosti z účtovníctva chcú aktualizovať, rozšíriť a utvrdiť.
 • Počet hodín na jednu osobu: 65 vyuč. hodín | Predbežná cena služby na osobu: 200 - 225 Eur
 • Z obsahu: Vedenie podvojného účtovníctva, spracovanie tlačív, daňových dokladov a daňových priznaní, najčastejšie prípady účtovania a vedenia agendy v podvojnom účtovníctve, aplikácia podvojného účtovníctva na počítači, zostavovanie účtovnej závierky a uzávierky, účtovanie miezd, DPH.
 • Naši lektori účtovníctva sú ľudia z praxe, ktorí aktívne pracujú v oblasti účtovníctva a teda majú bohaté praktické skúsenosti.

Vzdelávacie kurzy Košice - Základná obsluha osobného počítača   Základná obsluha osobného počítača

 • Vzdelávací kurz určený pre všetkých, ktorí nemajú skúsenosť s prácou s počítačom a chcú sa oboznámiť so základnými pojmami z oblasti počítačov a s prácou v prostredí operačného systému Microsoft Windows.
 • Počet hodín na jednu osobu: 25 vyuč. hodín | Predbežná cena služby na osobu: 100 - 125 Eur
 • Z obsahu: Základné pojmy. Vstupné a výstupné zariadenia počítača. Operačný systém. Práca so súbormi, priečinkami a s pamäťovými médiami. Microsoft Office (Word,Excel). Práca s internetom, elektronická pošta.

Vzdelávacie kurzy Košice - MS Word   MS Word

 • Vzdelávací kurz určený pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť pracovať s programom Microsoft Word.
 • Počet hodín na jednu osobu: 15 vyuč. hodín | Predbežná cena služby na osobu: 80 - 110 Eur
 • Z obsahu: Popis prostredia aplikácie Microsoft Word. Písanie a úprava textu. Práca s dokumentom a oknami. Úprava a tlač dokumentu. Možnosti formátovania textu. Práca s tabulátormi a viacstránkovým dokumentom.

Vzdelávacie kurzy Košice - MS Excel   MS Excel

 • Vzdelávací kurz určený pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť pracovať s programom Microsoft Excel.
 • Počet hodín na jednu osobu: 25 vyuč. hodín | Predbežná cena služby na osobu: 100 - 130 Eur
 • Z obsahu: Popis prostredia aplikácie Microsoft Excel. Práca s tabuľkami. Formátovanie buniek. Práca so súbormi. Jednoduché výpočty, grafy, tlač.

Vzdelávacie kurzy Košice - MS PowerPoint   MS PowerPoint

 • Vzdelávací kurz určený pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť v programe Microsoft PowerPoint vytvoriť kvalitnú prezentáciu.
 • Počet hodín na jednu osobu: 25 vyuč. hodín | Predbežná cena služby na osobu: 100 - 130 Eur
 • Z obsahu: Práca s prezentáciou. Príprava snímok. Základné zobrazenie prezentácie. Vkladanie objektov z iných aplikácií. Úprava vlastností snímky. Šablóna a motív prezentácie. Premietanie prezentácie a komentáru, tlač prezentácie, export a import.

Vzdelávacie kurzy Košice - Internet v praxi   Internet v praxi

 • Vzdelávací kurz pre začiatočníkov a mierne pokročilých v používaní internetu.
 • Počet hodín na jednu osobu: 15 vyuč. hodín | Predbežná cena služby na osobu: 80 - 100 Eur
 • Z obsahu: Prostredie internetového prehliadača a práca s ním. Konfigurácia prehliadača. WWW stránky a vyhľadávanie informácií. Elektronická pošta a jej používanie. Registrácia e-mail schránky.

Vzdelávacie kurzy Košice - Základy podnikania   Základy podnikania

 • Vzdelávací kurz pre záujemcov o založenie si vlastného podniku.
 • Počet hodín na jednu osobu: 30 vyuč. hodín | Predbežná cena služby na osobu: 105 - 125 Eur
 • Z obsahu: Podnikateľské minimum. Právne minimum. Dane, poplatky a odvody do fondov. Ekonomika a financovanie podniku. Manažment a marketing malej firmy. Podnikateľský plán.

Vzdelávacie kurzy Košice - Murár   Murár

 • Vzdelávací kurz pre záujemcov o rekvalifikáciu na profesiu murár alebo o zdokonalenie sa v tejto profesii.
 • Počet hodín na jednu osobu: 180 vyuč. hodín | Predbežná cena služby na osobu: 390 - 430 Eur
 • Z obsahu: BOZP. Výkresy stavebných objektov. Materiály. Zhotovenie maltových a betónových zmesí. Zásady zhotovenia rôznych druhov murovaných konštrukcií. Zásady zhotovenia debnenia. Postup prác pri betónovaní. Postup osadenia prefabrikovaných prekladov, okenných a dverných otvorov. Postup osadenia rámov do okenných a dverných otvorov. Kontrola kvality a pevnosti murovanej konštrukcie.

* V cene každého kurzu sú zahrnuté študijné materiály, zošit, pero, občerstvenie.

Školenia a kurzy, zamerané na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít


Vzdelávacie kurzy Košice - Finančný manažment   Murár

 • Vzdelávací kurz pre príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít so záujmom o získanie teoretických poznatkov a praktických zručností v profesii murár alebo o zdokonalenie sa v tejto profesii.
 • Počet hodín na jednu osobu: 180 vyuč. hodín
 • Z obsahu: BOZP. Materiály. Zhotovenie maltových a betónových zmesí. Zásady zhotovenia rôznych druhov murovaných konštrukcií. Zásady zhotovenia debnenia. Postup prác pri betónovaní. Postup osadenia prefabrikovaných prekladov, okenných a dverných otvorov. Postup osadenia rámov do okenných a dverných otvorov. Kontrola kvality a pevnosti murovanej konštrukcie.

Vzdelávacie kurzy Košice - Finančný manažment   Poradensko-motivačný kurz pre Rómov

 • Poradensko-motivačný kurz pre príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít
 • Počet hodín na jednu osobu: 16 vyuč. hodín
 • Z obsahu: Súčasný stav na trhu práce. Analýza osobnosti. Pracovná motivácia. Základy komunikácie. Kultúra osobnosti. Vlastný plán práce. Základné právne normy. Zmysel a podstata toku peňazí u osoby, v rodine, vo firme a štáte a predvídanie vo vzťahu k príjmom a druhu príjmov, ktorými účastníci disponujú, poukázanie na spôsoby riešenia kritických situácií v rôznych sférach života.

Vzdelávacie kurzy Košice - Finančný manažment   Efektívna rómska domácnosť

 • Poradenský kurz pre príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít
 • Počet hodín na jednu osobu: 16 vyuč. hodín
 • Z obsahu: Kurz je zameraný na základné návyky v oblasti organizácie domácnosti a organizácie voľného času, zvládania životných situácii a hľadania východísk pri negatívnych sociálnych situáciách.

Ponuka vzdelávacích aktivít z oblasti cestovného ruchu

Bližšie informácie získate na stránke www.projekthermes.sk.

Vzdelávacie kurzy Košice - Finančný manažment   Finančný manažment

 • Vzdelávací kurz pre manažérov v oblasti cestovného ruchu. Číslo akreditácie - 1489/2011/93/2
 • Počet hodín na jednu osobu: 80 vyuč. hodín
 • Cieľovou skupinou pre program Finančný manažment je personál manažmentu v cestovnom ruchu. Účastníci získajú obraz o komplexnej činnosti finančného manažéra podniku v rýchle sa meniacom ekonomickom prostredí. Absolventi získajú znalosti v oblasti investičného rozhodovania a plánovania, použitia investícií, dokážu vypracovať platobný plán a zrealizovať prieskum trhu na predaj svojho produktu. Nadobudnú komplexné správanie ekonomického subjektu na trhu: „Vyššie výnosy sú lepšie ako nižšie, Skôr je lepšie ako neskôr, Menšie riziko je lepšie ako väčšie a Mať možnosť voľby je výhodou“.

Vzdelávacie kurzy Košice - Marketing v cestovnom ruchu   Marketing v cestovnom ruchu

 • Vzdelávací kurz pre manažérov v oblasti cestovného ruchu. Číslo akreditácie - 1489/2011/93/6
 • Počet hodín na jednu osobu: 80 vyuč. hodín
 • Marketing v cestovnom ruchu je určený pre pracovníkov manažmentu v cestovnom ruchu. Program absolventom umožní nahliadnuť do podnikateľského prístupu, podstatou ktorého je dôsledná orientácia na trh. Zoznámia sa so základnými úlohami marketingu v cestovnom ruchu a s možnosťami využitia marketingových nástrojov v zariadeniach cestovného ruchu. Budú vedieť vytvoriť marketingový plán a uviesť ho do praxe. Naučia sa marketingovo myslieť v cestovnom ruchu. Budú vedieť ako organizovať, rozširovať a skvalitňovať služby.

Vzdelávacie kurzy Košice - Prevádzkový manažment ubytovacích a stravovacích zariadení   Prevádzkový manažment ubytovacích a stravovacích zariadení

 • Vzdelávací kurz pre manažérov v oblasti cestovného ruchu. Číslo akreditácie - 1489/2011/93/10
 • Počet hodín na jednu osobu: 80 vyuč. hodín
 • Tento akreditačný program je zameraný na problematiku prevádzkového manažmentu ubytovacích a stravovacích zariadení. Je žiaduci pre pracovníkov manažmentu v oblasti cestovného ruchu. Pracovníci nadobudnú základné znalosti z ekonomiky cestovného ruchu, znalosti v organizovaní a riadení prevádzky v jednotlivých segmentoch cestovného ruchu, osvoja si princípy finančného, personálneho a gastronomického plánovania, riadenia a kontrolingu.

Vzdelávacie kurzy Košice - Environmentálny manažment v cestovnom ruchu   Environmentálny manažment v cestovnom ruchu

 • Vzdelávací kurz pre manažérov v oblasti cestovného ruchu. Číslo akreditácie - 1489/2011/93/1
 • Počet hodín na jednu osobu: 80 vyuč. hodín
 • Environmentálny manažment je oblasť záujmu žiadaný predovšetkým pre pracovníkov manažmentu v cestovnom ruchu. Je stále viac požiadaviek na to, aby organizácie včlenili do svojej podnikovej politiky aj systém environmentálneho manažérstva, v rámci ktorého by riešili nie len základné environmentálne problémy svojho podniku, ale aj dopady na celú spoločnosť. Po absolvovaní programu účastníci nadobudnú základné vedomosti riadenia podniku vo vzťahu k životnému prostrediu, k právnym predpisom, k okoliu výrobného miesta, k zamestnancom, k zákazníkom a ostatnej verejnosti. Podnikatelia získajú podnety na to aby budovali stratégiu svojho hotela, prípadne reštaurácie v ekologickom imagu, čo prezentuje vysokú kvalitu, ekologické povedomie, aktivity a veľmi dôležitú konkurenčnú výhodu.

Vzdelávacie kurzy Košice - Manažérstvo rizika v odvetví cestovného ruchu   Manažérstvo rizika v odvetví cestovného ruchu

 • Vzdelávací kurz pre manažérov v oblasti cestovného ruchu. Číslo akreditácie - 1489/2011/93/5
 • Počet hodín na jednu osobu: 80 vyuč. hodín
 • Žiadanou skupinou pre program Manažérstvo rizika v odvetví cestovného ruchu sú pracovníci manažmentu v cestovnom ruchu. Účastníci nadobudnú vedomosti o možnostiach rizikových udalostí, zdrojoch a dopadoch takýchto udalostí, o spôsoboch a prostriedkoch prevencie, zníženia a minimalizácie strát. Získajú prístup k nevyhnutným krokom, ktoré v prípade výskytu rizikovej udalosti vrátia podnik cestovného ruchu späť do bežného režimu vynaložením minimálnych nákladov.

Vzdelávacie kurzy Košice - Základy práva a legislatívy v cestovnom ruchu   Základy práva a legislatívy v cestovnom ruchu

 • Vzdelávací kurz pre manažérov v oblasti cestovného ruchu. Číslo akreditácie - 1489/2011/93/9
 • Počet hodín na jednu osobu: 80 vyuč. hodín
 • Cieľovou skupinou pre tento program sú pracovníci poskytujúci služby v cestovnom ruchu, ktorí po jeho absolvovaní nadobudnú stručný prehľad o legislatíve z oblasti cestovného ruchu, o základných právnych normách v cestovnom ruchu, ochrane spotrebiteľa, ale aj o vyhláškach a nariadeniach EU.

Vzdelávacie kurzy Košice - Marketingová komunikácia v cestovnom ruchu   Marketingová komunikácia v cestovnom ruchu

 • Vzdelávací kurz pre zamestnancov v oblasti cestovného ruchu. Číslo akreditácie - 1489/2011/93/3
 • Počet hodín na jednu osobu: 80 vyuč. hodín
 • Program Marketingová komunikácia je určený pracovníkom manažmentu v oblasti cestovného ruchu. Marketingové činnosti nielen pomôžu nájsť a osloviť toho správneho zákazníka a poskytnúť mu produkt, ktorý vyhovuje jeho potrebám, ale aj dopomôžu podniku udržať sa na trhu čo najdlhšie. Po absolvovaní kurzu bude táto cieľová skupina vedieť správne komunikovať so zákazníkmi, uplatňovať pri komunikácii psychologické kritériá, zvládať kritické situácie a osvojí si aj psychológiu predaja služieb v cestovnom ruchu.

Vzdelávacie kurzy Košice - Interkultúrne zručnosti zamestnancov cestovného ruchu   Interkultúrne zručnosti zamestnancov cestovného ruchu

 • Vzdelávací kurz pre zamestnancov v cestovnom ruchu. Číslo akreditácie - 1489/2011/93/4
 • Počet hodín na jednu osobu: 80 vyuč. hodín
 • Pracovníci manažmentu zaoberajúci sa cestovným ruchom, sú cieľovou skupinou akreditovaného vzdelávacieho programu Interkultúrne zručnosti zamestnancov cestovného ruchu. Absolventi na základe aktuálnych trendov získajú informácie o odlišných kultúrach, multikulturalizme a ich význame v cestovnom ruchu. Hlavným cieľom je posilniť interkultúrne kompetencie uchádzačov, a ich spoluprácu a tým zlepšiť kvalitu poskytovaných služieb.

Vzdelávacie kurzy Košice - Odborná jazyková príprava v anglickom jazyku pre oblasť cestovného ruchu   Odborná jazyková príprava v anglickom jazyku pre oblasť cestovného ruchu

 • Vzdelávací kurz pre zamestnancov v cestovnom ruchu. Číslo akreditácie - 1489/2011/93/7
 • Počet hodín na jednu osobu: 80 vyuč. hodín
 • Odborná jazyková príprava je cielená pre pracovníkov poskytujúcich služby v cestovnom ruchu. Po absolvovaní vzdelávania budú účastníci oboznámení s odbornou terminológiou a základnými frázami v anglickom jazyku z oblasti cestovného ruchu, cestovania, hotelierstva, obchodu a služieb. Aktívne zvládne komunikovať v písomnom a ústnom prejave v jazyku na úrovni B1 SERRJ. Komunikáciu môže využiť na osobné, spoločenské, študijné i pracovné účely. Absolvent nadobudne terminológiu potrebnú pri formálnom predstavovaní sa, telefonických rozhovoroch, pracovných pohovoroch, rokovaniach a stretnutiach. Absolvent získa základné informácie o Slovensku a krajinách, ktorých jazyk sa učí (dôraz na Veľkú Britániu a USA), ich reáliách, kultúre, cestovnom ruchu, hoteloch, kultúrnych a historických pamiatkach, turisticky atraktívnych destináciách. Absolvent získa vedomosti z obchodnej korešpondencie, osvojí si zásady písania formálnych listov – ďakovný list, objednávka, životopis, žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, reklamácia, sťažnosť apod.

Vzdelávacie kurzy Košice - Odborná jazyková príprava v nemeckom jazyku pre oblasť cestovného ruchu   Odborná jazyková príprava v nemeckom jazyku pre oblasť cestovného ruchu

 • Vzdelávací kurz pre zamestnancov v cestovnom ruchu. Číslo akreditácie - 1489/2011/93/8
 • Počet hodín na jednu osobu: 80 vyuč. hodín
 • Odborná jazyková príprava je cielená pre pracovníkov poskytujúcich služby v cestovnom ruchu. Po absolvovaní vzdelávania budú účastníci oboznámení s odbornou terminológiou a základnými frázami v nemeckom jazyku z oblasti cestovného ruchu, cestovania, hotelierstva, obchodu a služieb. Aktívne zvládne komunikovať v písomnom a ústnom prejave v jazyku na úrovni B1 SERRJ. Komunikáciu môže využiť na osobné, spoločenské, študijné i pracovné účely. Absolvent získa terminológiu potrebnú pri formálnom predstavovaní sa, telefonických rozhovoroch, pracovných pohovoroch, rokovaniach a stretnutiach. Absolvent nadobudne základné informácie o Slovensku a krajinách, ktorých jazyk sa učí, ich reáliách, kultúre, cestovnom ruchu, hoteloch, kultúrnych a historických pamiatkach, turisticky atraktívnych destináciách. Absolvent získa vedomosti z obchodnej korešpondencie, osvojí si zásady písania formálnych listov – ďakovný list, objednávka, životopis, žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, reklamácia, sťažnosť.